Výuka dálkového studia na VOŠ

 

Dálková forma studia všech realizovaných studijních oborů je tříletá.

Teoretická výuka dálkového studia se realizuje vždy jednou týdně v určený den (pondělí až čtvrtek − dle rozvrhu) po stanovený počet týdnů za každé období (letní, zimní). Rozvrh výuky je na počátku každého období uveden v sekci "Pro studenty" na webových stránkách školy. Nepřítomnost na konzultačních dnech je nutné vždy omluvit u vedoucího studijní skupiny nebo na studijním oddělení.

Na dálkovém studiu se studijní skupiny na jazyky nedělí. Prvním cizím jazykem studentů dálkového studia je vždy jazyk anglický. Pro jeho výuku se předpokládá znalost obecného jazyka na úrovni A2.

Druhým cizím jazykem je jazyk německý, výjimku tvoří obor Veřejná správa, kde je druhým cizím jazykem jazyk francouzský.

Rozvržení týdnů v jednotlivých studijních obdobích
(pro všechny realizované studijní obory)

  I. ročník II. ročník III. ročník
zimní letní zimní letní zimní letní
výuka teorie 15 15 15 15 15 13
odborná praxe 1 1 1 1 1 1
zkouškové období 3 3 3 3 3 3
absolutorium 0 0 0 0 0 2
časová rezerva 1 1 1 1 1 1
celkem 20 20 20 20 20 20

Studenti dálkové formy mohou praxi absolvovat na svém pracovišti. Smlouvu o praxi pak nahrazuje potvrzení o zaměstnání.

Nahoru