Z D E     U Č Í M E
←                   →

VOŠ, SPŠ a SOŠ   a   Veterinární nemocnice Český Brod

otevřely od 1. září 2014 školní
 
V E T E R I N Á R N Í   K L I N I K U
 
v budově školy v Navrátilově ulici 15, Praha 1.

 
Ordinační doba:
 
Pondělí 10:00 - 12:00     13:00 - 18:00
Úterý 10:00 - 12:00     13:00 - 18:00
Středa 10:00 - 12:00     13:00 - 18:00
Čtvrtek 9:00          - 12:00     13:00 -          20:00
Pátek 10:00 - 12:00     13:00 - 18:00

Telefon: 607 211 969
 
e-mail:
veterinapodskalska.cz
infovetnem.cz