Organizace školního roku 2016/2017
na SPŠ a SOŠ

 

termín   událost
23. 8. až 30. 8. 2016 dodatečné a opravné zkoušky
1. 9. až 6. 9. 2015 opravné MZ - společná část
7. 9. až 13. 9. 2016 opravné MZ - praktická část
8. 9. a 13. 9. 2016 opravné MZ - písemná část
14. 9. až 15. 9. 2016 opravné MZ - ústní část
   
1. 9. 2016 zahájení 1. pololetí
5. 9. až 9. 9. 2016 aklimatizační sportovní kurz pro 1. ročník
6. 9. 2016 zahájení výuky - dálkové studium
14. 11. 2016 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
24. 11. až 26. 11. 2015 Schola Pragensis
22. 12. 2016 ukončení výuky 1. pololetí - dálkové studium
3. 1. 2017 zahájení výuky 2. pololetí - dálkové studium
8. 1. až 15. 1. 2017 lyžařský kurz pro 2. ročník (1. běh)
15. 1. až 22. 1. 2017 lyžařský kurz pro 2. ročník (2. běh)
31. 1. 2017 ukončení 1. pololetí a předání výpisů vysvědčení - denní studium
1. 2. 2017 zahájení 2. pololetí - denní studium
2. 2. 2017 maturitní ples
7. 4. 2017 konec výuky - dálkové studium
10. 4. 2017 od 18:00 třídní schůzky (pro všechny obory se konají v budově Podskalská)
28. 4. 2017 ukončení výuky maturitních tříd a předání vysvědčení za ročník
5. 6. 2017 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oboru RVP Veterinářství
6. 6. 2017 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oborů RVP Analýza potravin a Ekologie a životní prostředí
7. 6. 2017 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oborů RVP Technologie potravin
8. 6. 2017 třídní schůzky budoucího 1. ročníku oboru RVP Přírodovědné lyceum
30. 6. 2017 ukončení 2. pololetí a předání vysvědčení nematuritním ročníkům
   
12. 9. až 23. 9. 2016 praxe 2.V
26. 9. až 14. 10. 2016 praxe 4.V
10. 4. až 28. 4. 2017 praxe 1.V
18. 4. až 28. 4. 2017 praxe 1.B, 2.A, 2.B, 2.C
15. 5. až 26. 5. 2017 praxe 2.V, 3.A, 3.B, 3.C, 3.L
12. 6. až 23. 6. 2017 praxe 1.A, 1.C
   
do 30. 9. 2016 nahlášení témat maturitních prací (obory EKO a LYC)
do 15. 11. 2016 podání vyplněných a podepsaných přihlášek k MZ řediteli školy
do 10. 3. 2017 odevzdání písemných maturitních prací k obhajobě (obory EKO a LYC)
do 31. 3. 2017 odevzdání seznamu literárních děl k MZ
7. 4. až 27. 4. 2017 písemná a praktická část profilových maturitních zkoušek
11. 4. 2017 písemné práce z ČJL společné části maturitní zkoušky
2. 5. až 5. 5. 2017 písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky
2. 5. 2017 předání posudků oponenta a vedoucího práce žákům (obory EKO, LYC a VET)
9. 5. až 15. 5. 2017 svatý týden maturitních tříd
16. 5. až 26. 5. 2017 ústní maturitní zkoušky
30. 5. 2017 předání maturitních vysvědčení
16. 6. 2017 předání protokolů z Cermatu maturitním ročníkům
   
24. 10. až 25. 10. 2016 ředitelské volno
26. 10. až 27. 10. 2016 podzimní prázdniny
23. 12. 2016 až 2. 1. 2017 vánoční prázdniny
3. 2. 2017 pololetní prázdniny
13. 3. až 17. 3. 2017 jarní prázdniny
13. 4. 2017 velikonoční prázdniny