» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

RVP: Ekologie a životní prostředí
ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí

 

Charakteristika oboru
Profil absolventa

 

Charakteristika oboru

Úkolem vzdělávacího programu je poskytnutí náležitých středoškolských odborných vědomostí a dovedností a výchova odborných pracovníků pro ochranu přírody a životního prostředí.

Odborné vzdělávání teoretického a praktického charakteru se skládá ze složek zaměřených na:

Získanou středoškolskou kvalifikaci pracovníka v oblasti ochrany životního prostředí může absolvent uplatnit ve státní správě nebo ve sféře výroby a služeb.

Oblast státní správy zahrnuje:

Sféra výroby a služeb zahrnuje:

Je možné i uplatnění absolventa v informační a osvětové činnosti oboru.

Obor se vyučuje v denní formě studia.

Nahoru

 

Profil absolventa

Absolvent oboru:

Nahoru