» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

Obory dálkového studia SPŠ a SOŠ

 

Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů:
Charakteristika oboru
Profil absolventa
 
Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků:
Charakteristika oboru
Profil absolventa

 

RVP: Technologie potravin
ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů

 

Charakteristika oboru Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů

Dálková forma studia je vhodná pro zájemce, kteří chtějí získat kvalifikaci, případně si svoji kvalifikaci rozšířit, nebo se rekvalifikovat. Uchazečům o tento druh studia uznáváme předchozí studium a podle zaměření a druhu předchozího studia je případně přijímáme do vyšších ročníků.

Absolventi nacházejí uplatnění především v pivovarech a ve sladovnách. Ukončením školy získávají žáci kvalifikaci pracovat nejen ve výrobních odděleních, ale i v kontrolních provozech (chemické a mikrobiologické laboratoře) a v ekonomických útvarech.

Všichni absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole ekonomických studií obor Potravinářská technologie a biotechnologie nebo na kterékoliv vyšší odborné škole a na všech vysokých školách. Na Vysoké škole chemicko-technologické mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru.

O absolventy oboru mají zájem i v laboratořích nemocnic a výzkumných ústavů provádějících chemické, biologické, biotechnologické a mikrobiologické rozbory nebo zabývajících se ochranou životního prostředí, ekologií, vodohospodářstvím ap. Absolventi dále pracují v laboratořích inspekcí jakosti, potravinářských závodů, zemědělského zásobování. Zaměstnání nacházejí i ve společnostech zabývajících se výrobou a prodejem sanitačních prostředků, hygienou a též v závodech, ve kterých jsou základem výroby kvasné procesy (výroba krmiv, antibiotik, enzymů, organických kyselin aj.). Žáci jsou seznamováni s potravinářskými normami, které platí po vstupu ČR do EU.

Praktická výuka v tomto oboru se koná v laboratořích školy a ve školním minipivovaru. V laboratořích žáci provádějí chemickou i mikrobiologickou kontrolu vstupních surovin, meziproduktů i finálního výrobku.

Obor se vyučuje v denní i v dálkové formě studia.

Nahoru

 

Profil absolventa oboru Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů

Absolvent oboru:

Nahoru

 

RVP: Technologie potravin
ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků

 

Charakteristika oboru Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků

Dálková forma studia je vhodná pro zájemce, kteří chtějí získat kvalifikaci, případně si svoji kvalifikaci rozšířit, nebo se rekvalifikovat. Uchazečům o tento druh studia uznáváme předchozí studium a podle zaměření a druhu předchozího studia je případně přijímáme do vyšších ročníků.

Absolventi nacházejí uplatnění především v pekárnách, cukrárnách a v závodech vyrábějících trvanlivé pečivo. Ukončením školy získávají žáci kvalifikaci pracovat nejen ve výrobních odděleních, ale i v kontrolních provozech (chemické a mikrobiologické laboratoře) a v ekonomických útvarech. Žáci jsou seznamováni s potravinářskými normami, které platí po vstupu ČR do EU.

Všichni absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole ekonomických studií obor Potravinářská technologie a biotechnologie nebo na kterékoliv vyšší odborné škole a na všech vysokých školách. Na Vysoké škole chemicko-technologické mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru.

Tento studijní obor je koncipován tak, aby jeho absolventi nacházeli uplatnění jak ve velkoprovozech, tak i v menších závodech.

Praktická výuka v tomto oboru se koná v laboratořích školy a ve školní pekárně. Obor byl na škole zaveden ve spolupráci s pekárnami zásobujícími svými výrobky Prahu, jejichž technologové se podílejí na výuce odborných předmětů a na vedení výuky praxe.

Obor se vyučuje v denní i v dálkové formě studia.

Nahoru

 

Profil absolventa oboru Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků

Absolvent oboru:

Nahoru