» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

RVP: Analýza potravin
ŠVP: Analýza potravin

 

Charakteristika oboru
Profil absolventa

 

Charakteristika oboru

Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění ve všech kontrolních laboratořích zabývajících se chemickou, biologickou a mikrobiologickou analýzou vstupních surovin, meziproduktů, pracovního prostředí a výstupních produktů. Zájem o absolventy je nejen ve všech potravinářských závodech, ale i v závodech tukového průmyslu, ve výzkumných ústavech, v inspekci jakosti, v nemocnicích, v zemědělství, v institucích zabývajících se ekologií, biotechnologiemi. Žáci jsou seznamováni s potravinářskými normami platnými v ČR po vstupu do EU.

Každý absolvent tohoto oboru může pokračovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole ekonomických studií obor Potravinářská technologie a biotechnologie nebo na kterékoliv vyšší odborné škole a na všech vysokých školách. Na Vysoké škole chemicko−technologické v Praze lze pokračovat ve studiu tohoto oboru a rozšířit si znalosti získané ve škole.

Obor se vyučuje v denní formě studia.

Nahoru

 

Profil absolventa

Absolvent oboru:

Nahoru