Učební plán
školní rok 2016/2017

ŠVP: Veterinářství — Denní studium — 4. ročník
ŠVP: Veterinářství — Denní studium — 2. až 3. ročník
ŠVP: Veterinářství — Denní studium — 1. ročník

 

RVP: 43-41-M/01 — Veterinářství
ŠVP: Veterinářství

Denní studium — 4. ročník

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet vyučovacích hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.4.
Povinné vyučovací předměty28
Český jazyk a literatura3
Cizí jazyk3(3)
Základy latiny--
Dějepis--
Občanská výchova1
Matematika3
Fyzika--
Chemie1
Biologie3
Tělesná výchova2(2)
Informační a komunikační technologie--
Ekonomika2
Mikrobiologie a parazitologie--
Doprava v zemědělství--
Anatomie a fyziologie zvířat--
Chov zvířat2
Výživa zvířat--
Nemoci zvířat2
Porodnictví a inseminace2
Farmakologie2
Základní chirurgické postupy2
Hygiena potravin--
Zpracování živočišných produktů--
Praxe--
Volitelné vyučovací předměty4
Společenskovědní seminář2
Matematický seminář2
Konverzace v cizím jazyce2(2)
Kynologie2
Hipologie2
Počet vyučovacích hodin týdně32
Nepovinné vyučovací předměty4
Společenskovědní seminář2
Matematický seminář2
2. cizí jazyk2

Nahoru

 

RVP: 43-41-M/01 — Veterinářství
ŠVP: Veterinářství

Denní studium — 2. až 3. ročník

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet vyučovacích hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.4.
Povinné vyučovací předměty323028
Český jazyk a literatura333
Cizí jazyk3(3)3(3)3(3)
Základy latiny------
Dějepis------
Občanská výchova111
Matematika333
Fyzika------
Chemie211
Biologie3--3
Tělesná výchova2(2)2(2)2(2)
Informační a komunikační technologie2(2)----
Ekonomika--12
Mikrobiologie a parazitologie3----
Doprava v zemědělství--2--
Anatomie a fyziologie zvířat2----
Chov zvířat222
Výživa zvířat--2--
Nemoci zvířat224
Porodnictví a inseminace--22
Farmakologie--2--
Základní chirurgické postupy--22
Hygiena potravin--2--
Zpracování živočišných produktů2----
Praxe2(2)----
Volitelné vyučovací předměty--24
Společenskovědní seminář--22
Matematický seminář--22
Konverzace v cizím jazyce--2(2)2(2)
Kynologie----2
Hipologie----2
Počet vyučovacích hodin týdně323232
Nepovinné vyučovací předměty244
Společenskovědní seminář--22
Matematický seminář--22
2. cizí jazyk222

Nahoru

 

RVP: 43-41-M/01 — Veterinářství
ŠVP: Veterinářství

Denní studium — 1. ročník

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet vyučovacích hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.4.
Povinné vyučovací předměty32323230126(36,5)
Český jazyk a literatura333312
Cizí jazyk3(3)3(3)3(3)3(3)12(12)
Konverzace v cizím jazyce----2(2)2(2)4(4)
Základy latiny2------2
Dějepis2------2
Občanská výchova--1113
Matematika333312
Fyzika2------2
Chemie3(0,5)2117(0,5)
Biologie4(0,5)3(0,5)--310(1)
Tělesná výchova2(2)2(2)2(2)2(2)8(8)
Informační a komunikační technologie2(2)2(2)----4(4)
Ekonomika----123
Mikrobiologie a parazitologie--3(2)----3(2)
Doprava v zemědělství----2--2
Anatomie a fyziologie zvířat2(0,5)2(0,5)----4(1)
Chov zvířat22228
Výživa zvířat----2--2
Nemoci zvířat--2248
Porodnictví a inseminace----224
Farmakologie----2--2
Základní chirurgické postupy----224
Hygiena potravin----2--2
Zpracování živočišných produktů--2----2
Praxe2(2)2(2)----4(4)
Volitelné vyučovací předměty------22
Kynologie------22
Hipologie------22
Počet vyučovacích hodin týdně32323232128
Nepovinné vyučovací předměty224412
Matematický seminář----224
2. cizí jazyk22228

Nahoru