» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

RVP: Veterinářství
ŠVP: Veterinářství

 

Charakteristika oboru
Profil absolventa

 

Charakteristika oboru

Vzdělávací program veterinářství poskytuje úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a vychovává odborné pracovníky v oblasti veterinární péče. Je koncipován s přihlédnutím k poptávce na trhu práce po odborných pracovnících tohoto odvětví. V posledním ročníku studia si žáci mohou volit zaměření na hipologii nebo kynologii.

Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění jako laboranti, asistenti veterinárního lékaře, veterinární technici, inseminační technici, jako pracovníci ve farmaceutických firmách, pracovníci v plemenářských podnicích, ve státní správě (samosprávy, referáty životního prostředí, ekologie), odborní pracovníci v ZOO, pracovníci v kynologii a hiporehabilitaci, v asanačních službách, v krmivářském a potravinářském průmyslu a jako samostatní podnikatelé v oblastech vztahujících se ke studovanému oboru.

Absolvent může také pokračovat ve studiu na vysokých školách, zejména v oborech veterinárních a zemědělských, ale i v jiných oborech s přírodovědným zaměřením.

Obor se vyučuje v denní formě studia.

Nahoru

 

Profil absolventa

Absolvent oboru:

Nahoru