» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

Personální řízení
denní i dálková forma

 

Charakteristika oboru
Profil absolventa
Uplatnění absolventa

 

Charakteristika oboru

Vzdělávací program Personální řízení je určen absolventům středních škol, kteří chtějí získat širší a hlubší vzdělání v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a oblastech s nimi souvisejících v kontextu každodenní praxe tak, aby byli schopni poskytovat zaměstnancům i zaměstnavatelům a vedoucím pracovníkům kvalifikovanou odbornou pomoc při řešení personálních a vzdělávacích problémů a nabízet jejich řešení.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout studentům ucelený komplex logicky navazujících vědomostí, dovedností a návyků, jehož základem jsou znalosti z oblasti personálního řízení, andragogiky a psychologie. Tato stěžejní oblast vzdělávacího programu je pak rozvíjena ve vazbách na oblasti ostatní – zejména právo, ekonomii, management, účetnictví a finance, sociálně komunikativní dovednosti, jazykové znalosti, sociologii a sociální politiku a další.

Studenti oboru Personální řízení si ve 3. ročníku volí jako specializaci zaměření na Řízení lidských zdrojů (Personalistika) nebo Rozvoj lidských zdrojů (Vzdělávání dospělých).

Vzdělávací program je zpracován v modulární formě s využitím kreditního systému.

Nahoru

 

Profil absolventa

Cílem studia je získání vysoké míry obecných a odborných vědomostí, dovedností a návyků absolventů vzdělávacího programu Personální řízení, ale i rozvoj žádoucích osobnostních rysů, které absolventům umožní kvalifikovaně se uplatnit zejména v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, profesního vzdělávání a profesního poradenství. Průběh celého studia je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí a vytváří základ pro celoživotní učení.

Škola pro tyto cíle vytváří předpoklady jak v oblasti odborných, tak i obecných vědomostí, dovedností a postojů.

K základním kompetencím absolventa patří zejména, že:

Absolvování vzdělávacího programu Personální řízení není zaměřeno pouze na získání profesních znalostí, dovedností a návyků, ale směřuje také k získání dalších předpokladů pro úspěšné uplatnění absolventa v oblasti pracovní, občanské i osobní, k nimž patří např.:

Nahoru

 

Uplatnění absolventa

Po úspěšném absolvování oboru Personální řízení je absolvent připraven zejména pro výkon těchto pozic:

Nahoru