Učební plán
školní rok 2016/2017

ŠVP: Přírodovědné lyceum — Denní studium — 3. až 4. ročník
ŠVP: Přírodovědné lyceum — Denní studium — 1. až 2. ročník

 

RVP: 78-42-M/05 — Přírodovědné lyceum
ŠVP: Přírodovědné lyceum

Denní studium — 3. až 4. ročník

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet vyučovacích hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.4.
I. Povinné vyučovací předměty27(10)26(9)
Český jazyk a literatura33
1. cizí jazyk3(3)3(3)
2. cizí jazyk2(2)2(2)
Konverzace v 1. cizím jazyce2(2)2(2)
Dějepis----
Občanská nauka1--
Matematika33
Fyzika2--
Chemie2,5(0,5)2
Biologie2,5(0,5)2
Zeměpis----
Ekonomika12
Informační a komunikační technologie----
Tělesná výchova2(2)2(2)
Člověk a prostředí12
Technologické procesy23
II. Volitelné vyučovací předměty5(2)6(2)
Analytická a fyzikální chemie4(2)3(2)
Mikrobiologie4(2)3(2)
Společenskovědní seminář11,5
Matematický seminář11,5
Seminář z biologie--1,5
Seminář z chemie--1,5
Počet vyučovacích hodin týdně3232
III. Nepovinné vyučovací předměty22
Konverzace v cizím jazyce----
Společenskovědní seminář22
Matematický seminář22

Nahoru

 

RVP: 78-42-M/05 — Přírodovědné lyceum
ŠVP: Přírodovědné lyceum

Denní studium — 1. až 2. ročník

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet vyučovacích hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.4.
I. Povinné vyučovací předměty32(11)32(12)29(10)28(9)121(42)
Český jazyk a literatura333312
1. cizí jazyk3(3)3(3)3(3)3(3)12(12)
Konverzace v 1. cizím jazyce----2(2)2(2)4(4)
2. cizí jazyk2(2)2(2)2(2)2(2)8(8)
Dějepis22----4
Občanská výchova111--3
Matematika433313
Fyzika322--7
Chemie2,5(0,5)3(1)2,5(0,5)210(2)
Biologie2,5(0,5)3(1)3,5(0,5)211(2)
Zeměpis31----4
Ekonomika----123
Informační a komunikační technologie3(3)3(3)----6(6)
Tělesná výchova2(2)2(2)2(2)2(2)8(8)
Člověk a prostředí--2125
Technologické procesy12238
Matematický seminář----123
II. Volitelné vyučovací předměty----4(2)5(2)9(4)
Analytická a fyzikální chemie----4(2)3(2)7(4)
Mikrobiologie----4(2)3(2)7(4)
Seminář z biologie------22
Seminář z chemie------22
Počet vyučovacích hodin týdně32323333130
III. Nepovinné vyučovací předměty----134
Cvičení z matematiky----112
Seminář z biologie------22
Seminář z chemie------22
Praxe----2 týdny--2 týdny

Nahoru