» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

RVP: Technologie potravin
ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků

 

Charakteristika oboru
Profil absolventa

 

Charakteristika oboru

Absolventi nacházejí uplatnění především v pekárnách, cukrárnách a v závodech vyrábějících trvanlivé pečivo. Ukončením školy získávají žáci kvalifikaci pracovat nejen ve výrobních odděleních, ale i v kontrolních provozech (chemické a mikrobiologické laboratoře) a v ekonomických útvarech. Žáci jsou seznamováni s potravinářskými normami, které platí po vstupu ČR do EU.

Všichni absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole ekonomických studií obor Potravinářská technologie a biotechnologie nebo na kterékoliv vyšší odborné škole a na všech vysokých školách. Na Vysoké škole chemicko−technologické mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru.

Tento studijní obor je koncipován tak, aby jeho absolventi nacházeli uplatnění jak ve velkoprovozech, tak i v menších závodech.

Praktická výuka v tomto oboru se koná v laboratořích školy a v závodech navazujících na tento obor, především pak v pekárnách zásobujících svými výrobky Prahu. Obor byl na škole zaveden právě ve spolupráci s těmito závody, jejichž technologové se podílejí na výuce odborných předmětů a na vedení výuky praxe.

Obor se vyučuje v denní i v dálkové formě studia.

Nahoru

 

Profil absolventa

Absolvent oboru:

Nahoru