» 150 let pivovarské školy «
» zveme všechny absolventy i celou veřejnost na speciální Den otevřených dveří «
 

 

RVP: Technologie potravin
ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků

 

Charakteristika oboru
Profil absolventa

 

Charakteristika oboru

Absolventi nacházejí výhodné uplatnění ve výrobních i obchodních firmách prakticky ve všech odvětvích potravinářského průmyslu, zejména masného, drůbežářského, zpracování ryb, ve veterinárních zařízeních, laboratořích, v potravinářských obchodech, restauracích, hotelech i v kontrolních orgánech.

Po ukončení školy se může uplatnit zejména jako technolog potravinářských výrob, kvalitář v obchodní síti, kontrolor kvality potravin (analýza potravin), manažer nebo podnikatel v zemědělsko-potravinářském komplexu.

Absolvent školy má plnou kvalifikaci pro samostatné podnikání podle živnostenského zákona ve všech oblastech oboru.

Všichni absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole ekonomických studií obor Potravinářská technologie a biotechnologie nebo na kterékoliv vyšší odborné škole a na všech vysokých školách. Na Vysoké škole chemicko−technologické mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru.

Praktická výuka v tomto oboru se koná ve školních dílnách a v závodech navazujících na tento obor.

Obor se vyučuje v denní formě studia.

Nahoru

 

Profil absolventa

Absolvent oboru:

Nahoru