Nahoru

Mimořádný pokyn ředitele školy

Na základě opatření ministra zdravotnictví je žákům SŠ a studentům VOŠ od 11. března 2020 až do odvolání zakázána docházka do školy. Tímto opatřením však není zrušena výuka!!! Ta bude pokračovat na naší škole improvizovanou on−line formou. Učitelé jednotlivých předmětů budou ve všední dny v dopoledních hodinách na maily žáků a studentů, které uvedli do školní matriky, zasílat studijní materiály, prezentace, úkoly (seminární práce, referáty, příklady k procvičení, kontrolní otázky a testy − ve stanovených termínech je žáci zašlou vypracované příslušnému vyučujícímu). Na základě tohoto pokynu jsou žáci povinni ve všedních dnech v dopoledních hodinách sledovat svoji emailovou poštu i webové stránky školy. Respektováním tohoto pokynu naplňujete znění školního řádu.

Děkuji za pochopení řešení tohoto výjimečného stavu a jeho naplněním tak budete řádně připraveni na úspěšné hodnocení na konci pololetí, u maturitní zkoušky i u absolutorií. Tímto pokynem chceme předejít hromadění učiva.

Ředitel školy Ing. Milan Chmelař

 

V případě dalšího opatření vlády budete všichni včas informováni. Průběžně sledujte další vyhlášení vlády, naše webové stránky a facebook školy.

Děkujeme za pochopení výjimečné situace.