Nahoru

Pedagogický sbor SŠ Navrátilova

Mgr. Lucie Běhounková
vyučující
budova Podskalská 10
suterén, tělocvična, kabinet S1a
tel.: 221 595 459
e-mail: behounkovapodskalska.cz
Radka Dernerová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: dernerovapodskalska.cz
Ing. Jiří Divoký
vyučující
budova Navrátilova 15
3. patro, učebna výpočetní techniky
tel.: 221 595 479
e-mail: divokypodskalska.cz
Jana Fantová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: fantovapodskalska.cz
Mgr. Petra Galeová
vyučující
budova Podskalská 10
suterén, tělocvična, kabinet S1a
tel.: 221 595 459
e-mail: galeovapodskalska.cz
Mgr. Alexandra Gubová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: gubovapodskalska.cz
Mgr. Jindřiška Heřmánková
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 306
tel.: 221 595 460
e-mail: hermankovapodskalska.cz
Ing. Karel Hřídel
vyučující
budova Navrátilova 15
přízemí, dílny - výrobna masa
tel.: 221 595 480
e-mail: hridelpodskalska.cz
Mgr. David Jašek
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 306
tel.: 221 595 460
e-mail: jasekpodskalska.cz
Ing. Anna Kočanová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: kocanovapodskalska.cz
Mgr. Martina Kotrbová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: kotrbovampodskalska.cz
Mgr. Iva Machková
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 211
tel.: 221 595 453
e-mail: machkovapodskalska.cz
PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA
vyučující
budova Podskalská 10
1. patro, kabinet 114
tel.: 221 595 434
e-mail: malinovapodskalska.cz
Ing. Gabriela Mouchová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: mouchovapodskalska.cz
Mgr. Lešek Noll
vyučující
budova Podskalská 10
přízemí, kabinet P1
tel.: 221 595 438
e-mail: nollpodskalska.cz
Mgr. Vendula Pešková, MBA
vyučující
budova Podskalská 10
3. patro, kabinet 311
tel.: 221 595 455
e-mail: vpeskovapodskalska.cz
Mgr. Veronika Rausová Šajtarová
vyučující
metodik prevence SŠ Navrátilova
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: sajtarovapodskalska.cz
Hedvika Ringelova
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: ringelovapodskalska.cz
MVDr. Ondřej Rychlík
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: rychlikpodskalska.cz
Ing. Miroslav Sazima
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: sazimapodskalska.cz
Martin Petr Svatoň
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: svatonpodskalska.cz
Mgr. Lidia Svoboda
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: svobodapodskalska.cz
Mgr. Hedvika Škapová
zástupce ředitele školy pro SŠ Podskalská
budova Podskalská 10
2. patro, kanc. zást. pro SPŠ, dv. 204
tel.: 221 595 408
e-mail: skapovapodskalska.cz
Mgr. Adéla Šoobová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: soobovapodskalska.cz
RNDr. Hana Šprincová
vyučující
výchovný poradce SŠ Navrátilova
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: sprincovapodskalska.cz
Ing. Dana Švejdová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: svejdovapodskalska.cz
Mgr. Jiří Tobiáš
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: tobiaspodskalska.cz
Ing. Marie Trnková
zástupce ředitele školy pro SŠ Navrátilova
budova Navrátilova 15
2. patro, kanc. zást. pro SOŠ Navrátilova
tel.: 221 595 405
e-mail: trnkovapodskalska.cz
Mgr. Jitka Tuscherová
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: tuscherovapodskalska.cz
Bc. Katka Urbánková
vyučující
budova Navrátilova 15
2. patro, sborovna
tel.: 221 595 470
e-mail: urbankovapodskalska.cz
Ing. Zuzana Vaňková
vyučující
budova Podskalská 10
2. patro, kabinet 215a
tel.: 221 595 451
e-mail: vankovapodskalska.cz