Nahoru

Výuka dálkového studia na G, SPŠ a SOŠ
ve školním roce 2023/2024

Studium v oborech G, SPŠ a SOŠ realizovaných formou dálkového studia trvá pět let.

Výuka dálkového studia se realizuje formou konzultací (200−220 hodin za školní rok). V každém pololetí je stanoveno 13 konzultačních dnů po 8−9 hodinách, které probíhají v jednom stanoveném dni v týdnu (pondělí−čtvrtek). Rozvrh výuky v konkrétních dnech je na počátku každého pololetí uveden v sekci "Rozvrhy" na webových stránkách školy. Nepřítomnost na konzultačních dnech je nutné vždy omluvit u třídního učitele.

Poslední měsíc daného pololetí je určen ke složení zkoušek z jednotlivých předmětů uvedených v učebním plánu studijního oboru. Stanovená literatura a požadavky ke zkoušce jsou vždy oznámeny vyučujícím na počátku každého pololetí v první konzultační hodině.

Konzultace tříd dálkové formy studia SPŠ - Podskalská

Termíny jednotlivých konzultací jsou uvedeny u rozvrhů tříd v sekci "Pro studenty".

Zvonění:

poř. č.
hodiny
začátek
hodiny
konec
hodiny
0.h 7:00 7:45
1.h 7:50 8:35
2.h 8:40 9:25
3.h 9:40 10:25
4.h 10:35 11:20
5.h 11:30 12:15
6.h 12:25 13:10
7.h 13:20 14:05
8.h 14:10 14:55
9.h 15:00 15:45
10.h 15:50 16:35
11.h 16:40 17:25
12.h 17:30 18:15