Nahoru

PROJEKTOVÉ DNY

Žáci 8. nebo 9. tříd si mohou zdarma vyzkoušet výrobu  pečiva ve školní pekárně  nebo uzenin ve školní uzenářské dílně . V pekárně si žáci zkusí vyrobit běžné (rohlíky, housky atd.) nebo jemné (vánočka, koláč atd.) pečivo, v uzenářské dílně si zkusí vyrobit např. špekáčky, sekanou, jitrnice apod. Vyzkouší si vždy celou výrobu od základních surovin až po hotový výrobek, který si mohou odnést domů.

Maximální počet žáků s pedagogickým dozorem je 15, nutný pracovní oděv. Délka projektového dne 4−6 hodin dle vyráběného sortimentu.

Termíny projektových dnů ve školním roce 2022/2023:
 
Pekárna:
 
Uzenářská dílna:
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrt2ek
čtvrtek
čtvrtek
 
6. 10. 2022 od 
24. 11. 2022 od 
1. 12. 2022 od 
19. 1.  2023 od 
26. 1.  2023 od 
16. 2.  2023 od 
23. 2.  2023 od 
 
7:50 h
8:40 h
7:50 h
8:40 h
7:50 h
8:40 h
7:50 h
 
 
 
obsazeno 
obsazeno 
obsazeno 
obsazeno 
obsazeno 
 
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
 
30. 9. 2022 od 
14. 10. 2022 od 
21. 10. 2022 od 
4. 11. 2022 od 
11. 11. 2022 od 
2. 12. 2022 od 
 
8:30 h
8:30 h
8:30 h
8:30 h
8:30 h
8:30 h
 
obsazeno 
obsazeno 
obsazeno 
obsazeno 
obsazeno 
obsazeno 
 

Bližší informace a přihlášky na projektové dny
u pí. Švarcové na tel. 221 595 411 nebo 221 595 422.

Zveme Vás také na exkurze (viz "Pro ZŠ → Exkurze").