Nahoru

RVP: Technologie potravin
ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků

Charakteristika oboru

Absolventi nacházejí výhodné uplatnění ve výrobních i obchodních firmách prakticky ve všech odvětvích potravinářského průmyslu, zejména masného, drůbežářského, zpracování ryb, ve veterinárních zařízeních, laboratořích, v potravinářských obchodech, restauracích, hotelech i v kontrolních orgánech.

Po ukončení školy se může uplatnit zejména jako technolog potravinářských výrob, kvalitář v obchodní síti, kontrolor kvality potravin (analýza potravin), manažer nebo podnikatel v zemědělsko-potravinářském komplexu.

Absolvent školy má plnou kvalifikaci pro samostatné podnikání podle živnostenského zákona ve všech oblastech oboru.

Všichni absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole ekonomických studií obor Potravinářská technologie a biotechnologie nebo na kterékoliv vyšší odborné škole a na všech vysokých školách. Na Vysoké škole chemicko−technologické mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru.

Praktická výuka v tomto oboru se koná ve školních dílnách a v závodech navazujících na tento obor.

Obor se vyučuje v denní formě studia.

Profil absolventa

Absolvent oboru:

 • má základní teoretické znalosti o technologických postupech všech základních potravinářských výrob,
 • umí pracovat v oboru zpracování masa,
 • zná zásady racionální výživy,
 • zná základních hygienické a bezpečnostní návyky při práci se surovinami a potravinami,
 • orientuje se v řízení výrobní a obchodní sféry,
 • zná funkční principy strojů a zařízení používaných v potravinářské výrobě,
 • má důkladné znalosti z anatomie hospodářských zvířat,
 • orientuje se v problematice zpracování jatečných zvířat, zvěřiny, ryb a drůbeže a zná možnosti jejich využití,
 • dovede zařadit maso a masné výrobky z hlediska významu pro výživu a zná možnosti úpravy masa, zná chemické složení masa, podmínky jeho skladování a uchovávání, trvanlivost a použití,
 • zná technologické postupy výroby masných výrobků, jejich trvanlivost, podmínky skladování a dovede prokázat manuální zručnost při jejich výrobě, kterou získal v dílenských cvičeních a v praxi,
 • zná podmínky pro prodej masa, ryb, drůbeže a zvěřiny a příslušných masných výrobků,
 • umí provádět kontrolu jakosti masa a masných výrobků,
 • je seznámen se systémem kontroly kritických bodů (HCCP, ISO).