Nahoru

RVP: Technologie potravin
ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků

Charakteristika oboru

Absolventi nacházejí výhodné uplatnění ve výrobních i obchodních firmách prakticky ve všech odvětvích potravinářského průmyslu, zejména masného, drůbežářského, zpracování ryb, ve veterinárních zařízeních, laboratořích, v potravinářských obchodech, restauracích, hotelech i v kontrolních orgánech.

Po ukončení školy se může uplatnit zejména jako technolog potravinářských výrob, kvalitář v obchodní síti, kontrolor kvality potravin (analýza potravin), manažer nebo podnikatel v zemědělsko-potravinářském komplexu.

Absolvent školy má plnou kvalifikaci pro samostatné podnikání podle živnostenského zákona ve všech oblastech oboru.

Všichni absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na kterékoliv vyšší odborné škole a na všech vysokých školách. Na Vysoké škole chemicko−technologické mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru.

Praktická výuka v tomto oboru se koná ve školních dílnách a v závodech navazujících na tento obor.

Obor se vyučuje v denní formě studia.

Profil absolventa

Absolvent oboru:

 • má základní teoretické znalosti o technologických postupech všech základních potravinářských výrob,
 • umí pracovat v oboru zpracování masa,
 • zná zásady racionální výživy,
 • zná základních hygienické a bezpečnostní návyky při práci se surovinami a potravinami,
 • orientuje se v řízení výrobní a obchodní sféry,
 • zná funkční principy strojů a zařízení používaných v potravinářské výrobě,
 • má důkladné znalosti z anatomie hospodářských zvířat,
 • orientuje se v problematice zpracování jatečných zvířat, zvěřiny, ryb a drůbeže a zná možnosti jejich využití,
 • dovede zařadit maso a masné výrobky z hlediska významu pro výživu a zná možnosti úpravy masa, zná chemické složení masa, podmínky jeho skladování a uchovávání, trvanlivost a použití,
 • zná technologické postupy výroby masných výrobků, jejich trvanlivost, podmínky skladování a dovede prokázat manuální zručnost při jejich výrobě, kterou získal v dílenských cvičeních a v praxi,
 • zná podmínky pro prodej masa, ryb, drůbeže a zvěřiny a příslušných masných výrobků,
 • umí provádět kontrolu jakosti masa a masných výrobků,
 • je seznámen se systémem kontroly kritických bodů (HCCP, ISO).