Nahoru

Přijímací řízení ke studiu na VOŠ

 

Z rozhodnutí zřizovatele, Magistrátu hl. m. Prahy, se v příštím školním roce nebude na naší škole otevírat 1. ročník studia v žádném studijním oboru VOŠ.

Z tohoto důvodu se nebude na VOŠ konat přijímací řízení, ani nebudou pořádány dny otevřených dveří VOŠ.