Nahoru

Učební plán - školní rok 2023/2024

ŠVP: Gymnázium (s ekonomickým zaměřením) — Denní studium

RVP: 79-41-K/41 — Gymnázium
ŠVP: Gymnázium (s ekonomickým zaměřením)

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet vyučovacích hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.4.
Povinné vyučovací předměty34342925122
Český jazyk a literatura344415
Anglický jazyk333312
Anglický jazyk v ekonomice00224
2. Cizí jazyk333312
Dělepis22206
Základy společenských věd22228
Matematika434415
Fyzika22206
Chemie22228
Biologie22228
Zeměpis22116
Základy ekonomiky22004
Informační technologie33006
Tělesná výchova22228
Hudební/Výtvarná výchova22004
Povinně volitelné vyučovací předměty005813
Účetnictví/Ekonomie/Finance----2,524,5
Účetnictví/Ekonomie/Finance----2,524,5
Právo/Statistika/Management------22
Právo/Statistika/Management------22
Počet vyučovacích hodin týdně34343433135
Poznámky k učebnímu plánu:
1) Třída se obvykle dělí na dvě skupiny (vždy na TV, IFT, cizí jazyky, laboratorní cvičení a volitelné předměty).
2) Žáci si volí v předmětu druhý cizí jazyk z nabídky: Německý jazyk, Francouzský jazyk, Čínský jazyk a Ruský jazyk.
3) Žáci si volí jeden předmět z nabídky: Hudební výchova, Výtvarná výchova.
4) Žáci ve 3. ročníku si volí dva volitelné předměty z nabídky: Účetnictví, Ekonomie a Finance, ve kterých pokračují i ve 4. ročníku.
5) Žáci ve 4. ročníku si volí dva volitelné předměty z nabídky: Právo, Statistika a Management.
6) V rámci předmětu Základy ekonomiky je realizována část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizována také formou přednášek, exkurzí či besed.
7) V rámci předmětu Tělesná výchova je realizována část obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je integrována v rámci aklimatizačního kurzu v 1. ročníku a lyžařsko−snowbordového kurzu ve 2. ročníku.
8) V rámci předmětu Biologie je realizována část obsahu vzdělávacího oboru Geologie vzdělávací oblasti Člověk a příroda.