Nahoru

Vybavení školy

učebna Podskalská Navrátilova Pštrossova  
kmenové učebny vybavené audiovizuální technikou 14 7 4  
posluchárny vybavené audiovizuální technikou 4 - -  
malé učebny pro dělenou výuku 5 - 1  
odborné učebny učebny cizích jazyků 6 - -  
učebny výpočetní techniky 4 1 -
školní pekárna 1 - -
školní pivovar 1 - -
školní dílna zpracování masa - 1 -
tělocvična 1 - -  
posilovna 1 - -  
laboratoře fyzikální chemie 1 1 -  
analytická chemie 3 1 1
biologie 1 1 -  
mikrobiologie 1 - 1  
biotechnologie 1 - 1  
ostatní knihovna, studovna 1 1 -
školní jídelna 1 1 -  
bufet 1 - -
aula 1 - -  

V biologických laboratořích je 40 mikroskopů (2 z nich jsou vybaveny videokamerami a připojeny k TV a k PC), laminární očkovací box, termostaty, ultrazvuková lázeň, parní sterilátor VAPOSTERI, horkovzdušné sterilátory a sušárny, biofermentory, zařízení pro rychlé mikrobiologické kontroly (bioluminiscenční).

Chemické laboratoře jsou vybaveny digitál. analytickými vahami a předvážkami. Dále jsou zde vedle základního vybavení k dispozici 2 přístroje KJELTEC SYSTÉM (pro stanovení dusíku a bílkovin), 1 přístroj SOXTEC (pro stanovení obsahu tuků), zákaloměr (pro stanovení zákalu nápojů), rmutovačky (pro rozbor sladu), refraktometry, 3 UV-spektrofotometry propojené s řídícím PC, elektrolyzér, viskozimetry, automatický polarimetr, vysokotlaký kapalinový chromatograf (pro analýzu jednotlivých složek potravin), pH-metry, destilační přístroje a další.

Školní knihovna a studovna je vybavená i učebnicemi, které jsou žákům zapůjčovány zdarma, a umožňuje žákům v době jejich volna přístup na Internet na 14 PC po dobu otevření budovy.
Škola má vlastní stravovací kapacity (vlastní školní jídelnu ve své budově).
Pro mimopražské studenty je zajišťováno ubytování v domovech mládeže.