Nahoru

Učební plán - školní rok 2021/2022

Personální řízení — Denní studium
Personální řízení — Přiřazené kredity

Studijní obor 63-42-N/01
Personální řízení

Hodinové dotace denního studia

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:292929272220156
První cizí jazyk I–VI (A)0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk18
Druhý cizí jazyk I–VI0/3 KZ0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ18
Komunikace v 1. cizím jazyce I–VI0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ12
Personální řízení I–VI (A)2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk12
Management I–II0/2 KZ0/2 KZ--------4
Marketing I–II----0/2 KZ0/2 KZ----4
Andragogika I–II2 KZ2 Zk--------4
Didaktika dospělých----2 Zk------2
Lektorské dovednosti------1/1 KZ----2
Mikroekonomie2 KZ----------2
Makroekonomie--2 KZ--------2
Psychologie I–IV 2 Zk2 Zk 2 Zk2 Zk----8
Sociální komunikace I–II----0/2 KZ0/2 KZ----4
Právo I–VI (A)2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk12
Písemná a elektronická komunikace----0/1 KZ------1
Techniky vedení a řízení lidí (leadership) I–II--------2 Zk1/1 Zk4
Interkulturální management I–II----2 Zk2 Zk----4
Profesní etika I–II--------2 Zk2 Zk4
Popisná statistika1/1 Zk----------2
Statistika demografie--1/1 Zk--------2
Sociální politika I–II1 KZ1 Zk--------2
Úvod do účetnictví1/1 KZ----------2
Financování podniku--2 KZ--------2
Ekonomika práce a odměňování----1/1 Zk------2
Finanční analýza------1/1 Zk----2
Daně----2 KZ------2
Obecná sociologie2 Zk----------2
Metodologie sociálních výzkumů--0/2 KZ--------2
Tabulkové a databázové programy I–II----0/2 KZ0/2 KZ----4
Seminář k absolventské práci I–III------0/1 z0/1 z0/1 z3
Personální informační systémy I–II--------0/1 KZ0/1 KZ2
Metody sociálně psychologického výcviku I–II --------2 KZ0/2 KZ4
Prezentační a komunikační techniky I–II0/2 KZ0/2 KZ--------4
Projektové řízení--------1/1 KZ--2
Odborná praxe--------------
Povinně volitelné moduly:--------6612
Politika vzdělávání dospělých ----------2 Zk (V)2 (V)
Rozvoj lidských zdrojů I–II (A)--------2 Zk (V)2 Zk (V)4 (V)
Sociokulturní vzdělávání dospělých --------2 Zk (V)--2 (V)
Úvod do gerontagogiky----------1/1 Zk (V)2 (V)
Metody personální práce I–II--------0/2 Zk (P)0/2 Zk(P)4 (P)
Znalostní management--------2 Zk (V)--2 (V)
Řízení lidských zdrojů I–II (A)--------2 Zk (P)2 Zk (P)4 (P)
Psychologie práce --------1/1 Zk (P)--2 (P)
Psychologie organizace----------1/1 Zk (P)2 (P)
Volitelné moduly:--------0-200-2
Sociologie výchovy a vzdělávání--------2 Zk --2
Sociologie práce a organizace--------2 Zk --2
SOUČET:2929292728-3026168-170
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
xpočet hodin přednášek 
x/ypočet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů 
Zaměření povinně volitelných modulů (dle specializace ve třetím ročníku):
(V)Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání dospělých) 
(P)Řízení lidských zdrojů (personalistika) 

Studijní obor 63-42-N/01
Personální řízení

Kreditní hodnocení modulů

Kategorie a názvy modulůPočet přiřazených kreditůZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:303030282321162
První cizí jazyk I–VI (A)33333318
Druhý cizí jazyk I–VI33333318
Komunikace v 1. cizím jazyce I–VI22222212
Personální řízení I–VI (A)33333318
Management I–II22--------4
Marketing I–II----22----4
Andragogika I–II22 --------4
Didaktika dospělých----2------2
Lektorské dovednosti------2----2
Mikroekonomie2----------2
Makroekonomie--2 --------2
Psychologie I–IV2222----8
Sociální komunikace I–II----22----4
Právo I–VI (A)22222212
Písemná a elektronická komunikace----1------1
Techniky vedení a řízení lidí (leadership) I–II--------224
Interkulturální management I–II----22----4
Profesní etika I–II--------224
Popisná statistika2----------2
Statistika demografie--2--------2
Sociální politika I–II11--------2
Úvod do účetnictví2----------2
Financování podniku--2--------2
Ekonomika práce a odměňování----2------2
Finanční analýza------2----2
Daně----2------2
Obecná sociologie2----------2
Metodologie sociálních výzkumů--2--------2
Tabulkové a databázové programy I–II----22----4
Seminář k absolventské práci I–III------1113
Personální informační systémy I–II--------112
Metody sociálně psychologického výcviku I–II --------2 24
Prezentační a komunikační techniky I–II22--------4
Projektové řízení--------2--2
Odborná praxe--------------
Povinně volitelné moduly:--------8816
Politika vzdělávání dospělých ----------2 (V)2 (V)
Rozvoj lidských zdrojů I–II (A)--------3 (V)3 (V)6 (V)
Sociokulturní vzdělávání dospělých --------3 (V)--3 (V)
Úvod do gerontagogiky----------3 (V)3 (V)
Metody personální práce I–II--------3 (P)3 (P)6 (P)
Znalostní management--------2 (V)--2 (V)
Řízení lidských zdrojů I–II (A)--------3 (P)3 (P)6 (P)
Psychologie práce --------2 (P)--2 (P)
Psychologie organizace----------2 (P)2 (P)
Volitelné moduly:--------0-200-2
Sociologie výchovy a vzdělávání--------2 --2
Sociologie práce a organizace--------2 --2
SOUČET:3030302831-3329178-180