Nahoru

Učební plán - školní rok 2023/2024

Účetnictví a finance — Denní studium — 2. až 3. ročník
Účetnictví a finance — Přiřazené kredity — 2. až 3. ročník

Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance

Hodinové dotace denního studia — 2. až 3. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet vyučovaných hodin týdněZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:30312726
První cizí jazyk I–VI (A)0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk0/3 Zk
Druhý cizí jazyk I–VI0/3 Zk0/3 KZ0/3 Zk0/3 KZ
Komunikace v prvním. cizím jazyce I–VI 0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ0/2 KZ
Účetnictví I–VI (A)2/2 Zk2/2 Zk1/1 Zk1/1 Zk
Finance I–VI (A)2 Zk2 Zk2 Zk2 Zk
Daně I–IV1/1 KZ1/1Zk1/1 KZ1/2 Zk
Mikroekonomie--------
Makroekonomie--------
Teorie práva a ústavní právo--------
Občanské a obchodní právo--------
Pracovní právo2 KZ------
Správní a finanční právo--2 KZ----
Bankovnictví 3 KZ------
Pojišťovnictví--3 KZ----
Popisná statistika2/1Zk------
Aplikovaná statistika--1/2 Zk----
Finanční matematika I–II--------
Management I–II0/2 KZ0/2 KZ----
Marketing I–II----0/2 KZ0/2 KZ
Seminář k absolventské práci I–III--0/1 z0/1 z0/1 z
Písemná a elektronická komunikace--------
Prezentační a komunikační techniky I–II--------
Tabulkové a databázové programy I–II0/2KZ0/2 KZ----
Pojistné na sociální zabezpečení----0/2 KZ--
Účetnictví na počítači I–II----0/3 KZ0/3 KZ
Finanční analýza I–II0/1 KZ0/1 KZ----
Hodnocení výkonnosti podniku----1/1 KZ--
Hospodářská politika I–II----2 KZ2 KZ
Psychologie I–II--------
Sociální komunikace I–II0/1 KZ0/1 KZ----
Multikulturní výchova------1 KZ
Profesní etika I–II----1 KZ2 KZ
Povinně volitelné moduly:----22
Účetnictví finančních institucí I–II (A)----1/1 KZ1/1 Zk
Účetnictví neziskových organizací I- II (A)----1/1 KZ1/1 Zk
Manažerské účetnictví I–II (A)----1/1 KZ1/1 Zk
Matematika I--------
Základy účetnictví I--------
Volitelné moduly:--------
Matematika II--------
Základy účetnictví II--------
SOUČET:30312928
Legenda:  
"(A)"modul absolutoria 
"Zk"zkouška 
"KZ"klasifikovaný zápočet 
"z"zápočet 
xpočet hodin přednášek 
x/ypočet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů 

Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance

Kreditní hodnocení modulů — 2. až 3. ročník

Kategorie a názvy modulůPočet přiřazených kreditůZa studium celkem
1.2.3.
zimníletnízimníletnízimníletní
Povinné moduly:30312727
První cizí jazyk I–VI (A)3333
Druhý cizí jazyk I–VI3333
Komunikace v prvním. cizím jazyce I–VI 2222
Účetnictví I–VI (A)4423
Finance I–VI (A)2222
Daně I–IV2223
Mikroekonomie--------
Makroekonomie--------
Teorie práva a ústavní právo--------
Občanské a obchodní právo--------
Pracovní právo2 ------
Správní a finanční právo--2 ----
Bankovnictví 3 ------
Pojišťovnictví--3 ----
Popisná statistika3------
Aplikovaná statistika--3----
Finanční matematika I–II--------
Management I–II2 2 ----
Marketing I–II----2 2
Seminář k absolventské práci I–III--111
Písemná a elektronická komunikace--------
Prezentační a komunikační techniky I–II--------
Tabulkové a databázové programy I–II22----
Pojistné na sociální zabezpečení----2--
Účetnictví na počítači I–II----33
Finanční analýza I–II11----
Hodnocení výkonnosti podniku----2--
Hospodářská politika I–II----2 2
Psychologie I–II--------
Sociální komunikace I–II1 1----
Multikulturní výchova------1
Profesní etika I–II----12
Povinně volitelné moduly:----33
Účetnictví finančních institucí I–II (A)----33
Účetnictví neziskových organizací I- II (A)----33
Manažerské účetnictví I–II (A)----33
Matematika I--------
Základy účetnictví I--------
Volitelné moduly:--------
Matematika II--------
Základy účetnictví II--------
SOUČET:30313030