Nahoru

Zde si můžete stáhnout některé dokumenty

Dokumenty pdf jsou určeny k vytisknutí a vyplnění papírového formuláře (rukou, na psacím stroji ...), formuláře Wordu jsou určeny ke stažení do PC, vyplnění v textovém editoru (MS Word nebo kompatibilní textový editor) a vytisknutí již vyplněného dokumentu.

Chcete−li soubor stáhnout, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu před názvem dokumentu a z místní nabídky vyberte volbu "Uložit cíl jako ..."

Oznámení o ukončení klasifikace
Protokol o opravné zkoušce
Záznam z rozdílové zkoušky
Organizační zajištění školní akce
Žádanka o dopravu na exkurzi
Výkaz přespočetných hodin
Žádost o studijní volno
Žádost o náhradní volno
Dovolenka
Cestovní příkaz (platnost od 1. 1. 2020)
Zápis hodnotící komise
Žádanka o materiál
Žádost o průkaz ISIC, ITIC, ALIVE