Nahoru

Výuka denního studia na VOŠ

Denní forma studia všech realizovaných studijních oborů je tříletá. Teoretická výuka denního studia se realizuje převážně v dopoledních a v menší míře v odpoledních hodinách formou přednášek, cvičení a seminářů. Rozvrh výuky je na počátku každého období (letní, zimní) uveden v sekci "Pro studenty" na webových stránkách školy. Nepřítomnost ve výuce je nutné vždy omluvit u vedoucího studijní skupiny nebo na studijním oddělení.

Prvním cizím jazykem studentů denního studia je buď jazyk anglický, nebo jazyk německý. Pro jeho výuku se předpokládá znalost obecného jazyka na úrovni A2.

Druhým cizím jazykem na oborech Účetnictví a finance a Personální řízení je jazyk anglický nebo jazyk německý anebo jazyk francouzský. Na oboru Veřejná správa je druhým cizím jazykem vždy jazyk francouzský. Na oboru Potravinářská technologie a biotechnologie je druhým cizím jazykem jazyk anglický nebo jazyk německý.

Příslušná skupina jazyků (platí pro všechny obory jak pro první, tak i pro druhý cizí jazyk) se na daném oboru otevře, pokud se do ní zapíše alespoň 10 studentů.

Rozvržení týdnů v jednotlivých studijních obdobích

(pro všechny studijní obory)

  II. ročník III. ročník
zimní letní zimní letní
výuka teorie 12 12 12 14
odborná praxe 4 4 4 0
zkouškové období 3 3 3 3
absolutorium 0 0 0 2
časová rezerva 1 1 1 1
celkem 20 20 20 20