Nahoru

Vyšší odborná škola ekonomických studií

Ke studiu na VOŠ se přijímají uchazeči, jejichž předchozí studium bylo zakončeno maturitní zkouškou a kteří vyhoví podmínkám pro přijetí. Ve smyslu platných právních předpisů musí být doložen lékařský posudek způsobilosti ke studiu.

Školní rok se dělí na dvě období − zimní a letní. Obě období každého školního roku jsou rozdělena na dobu teoretické výuky, praktické výuky (řízené odborné praxe) a období zkouškové. Klasifikace je podobná klasifikaci na vysokých školách.

Ve všech oborech se povinně studují dva cizí jazyky. Prvním cizím jazykem je jazyk, ze kterého student na závěr studia koná absolutorium.

Výuka všech oborů VOŠ probíhá v moderně vybavených učebnách s využitím výpočetní a audiovizuální techniky. K dispozici jsou počítačové učebny, velké posluchárny i malé jazykové učebny. Ve škole je knihovna a studovna, kde mají studenti k dispozici počítače s připojením na internet, v budově je k dispozici i wifi. Stravování studentů je zajištěno ve školní jídelně. Škola může v omezené míře zprostředkovat kontakt na ubytovací zařízení v partnerských domovech mládeže v přijatelných cenových relacích.

Odbornou praxi v délce 4 měsíců během studia si student zajišťuje dle studovaného oboru a dle svých možností sám, případně mu s jejím zajištěním může pomoci škola. Odborná praxe může být organizována i během letních prázdnin. Od roku 2016 ji studenti mohou částečně absolvovat také prostřednictvím zahraničních stáží v rámci programu Erasmus+. Krátkodobé i dlouhodobé mobility jsou realizovány zejména v Itálii, Portugalsku, Německu.

Absolventi VOŠ zastávají především pozice středního managementu v mnoha firmách, řada z nich úspěšně pokračuje ve studiu na VŠ.

Studium na VOŠ je tříleté, ukončuje se absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ. Úspěšným absolventům škola vydává také Europass − dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce.

V současné době je možné studovat v denní formě obory Účetnictví a finance a Personální řízení.
 

Označení absolventa VOŠ, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkráceně "DiS.").