Nahoru

Přijetí do vyššího ročníku studia ve VOŠ, G, SPŠ a SOŠ

04. Základní informace k životní situaci

Uchazeč o přijetí ke studiu, může (za určitých okolností) podat žádost o přijetí do vyššího ročníku studia.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Uchazeč, který získal částečné nebo úplné vzdělání na škole stejného nebo vyššího stupně vzdělávání.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o přijetí do vyššího ročníku studia řediteli školy; splnění podmínek pro přijetí doložením dosaženého vzdělání, případně prokázáním vědomostí složením stanovených rozdílových zkoušek. V případě, že rozdílové zkoušky nebudou v daném termínu úspěšně vykonány, bude žádost zamítnuta.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti řediteli školy prostřednictvím podatelny nebo studijního oddělení.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na VOŠ, G, SPŠ a SOŠ.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady o dosaženém vzdělání.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Platí obecné lhůty pro vyřízení žádosti dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Úspěšné složení rozdílových zkoušek, pokud jsou ředitelem stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze zasílat na e-mailovou adresu školy info@podskalska.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě zamítnutí žádosti lze podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy prostřednictvím podatelny nebo studijního oddělení a rozhoduje o něm MHMP, Odbor školství a mládeže.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

22. Další informace

Na studijním oddělení školy.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Vedení školy.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.